ADD:浙江温州永强大道3057号
TEL:+86 577 85501888
FAX:+86 577 85501666
WEB:www.chinalongqiang.com
Email:
info@chinalongqiang.com
售后服务:
+86 577 85501777
 
首页 > 企业新闻
  +  龙强网站更新信息  [2011/6/16]
  +  春节放假通知  [2010/2/2]
  +  圣诞节快乐  [2009/12/18]
  +  龙强最新通过ISO9001:2008  [2009/11/19]
  +  温州龙强参加国际肉类展会  [2009/9/17]
  +  D级压力容器制造单位  [2009/7/25]
  +  安全生产动员  [2009/6/9]
-> 全部-共7条新闻 第1/1页  上一页    下一页        
 首页 |  新闻 |  产品   
ADD: 中国浙江温州永强大道3057号 TEL: +86 577 85501888 +86 577 86810851 FAX: +86 577 85501666